Veksthuset har et tilbud om varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer som bor i Holmestrand kommune. Hvis du får uførepensjon og har behov for arbeid tilpasset din arbeidsevne, kan du få tilbud om jobb i vår bedrift.
Hva kjennetegner tilrettelagt arbeid?
  • Du får arbeidsoppgaver som er tilpasset deg
  • Du får daglig veiledning og oppfølging
  • Du skal oppleve mestring med oppgavene
  • Det kreves ikke noen utdanning eller kompetanse fra tidligere
Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?
Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Ta kontakt med oss på Veksthuset eller NAV Holmestrand om du har flere spørsmål om det å søke tilrettelagt arbeid hos Veksthuset.
Noen oppgaver er helt enkle så alle kan utføre dem og andre er mer avanserte for å gi større utfordringer for de som trenger det. Vi har som mål å gi alle våre arbeidstakere et tilbud om karriereutvikling innenfor sine ønsker og muligheter. For noen kan dette også bety et tilbud om delvis eller full jobb ute i en ordinær bedrift med oppfølging fra oss.