Veksthuset har et tilbud for elever i videregående skole som har behov for en tilrettelagt praksisplass. Målet med en slik praksisplass er arbeidstrening mens du går på skolen og bli bedre kjent med tilbudet vi kan gi. For noen kan dette også være en fin overgang og utprøving før de fortsetter som lærekandidat i vår bedrift på fulltid.
I praksisperioden vil du få arbeidsoppgaver på lik linje med arbeidstakerne hos oss. Vi tar gjerne imot besøk og omvisning for deg som kan tenke deg en praksisplass eller utprøving mens du er på skolen.
Ta kontakt med vår fagkoordinator dersom du har spørsmål til en praksisplass. Kontaktinfo finner du her