Veksthuset tilbyr tilpasset opplæring i bedrift gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeskommune og opplæringskontoret Oktav. Tilbudet er for deg som er elev i videregående skole og har behov for spesialundervisning i bedrift.
For hvem
Ungdom som har fullført grunnskolen har rett til tre års videregående opplæring (OPPL § 3-1).
Tidsperspektiv
Tidsperspektivet for lærekandidater ved Veksthuset er ett til fire år, avhengig av hvor mye utdanning hver enkelt har før oppstart ved bedriften. Den vanligste modellen er to år i skole og 2 år i bedrift. Andre modeller kan være ett år i skole og tre år i bedrift, eventuelt fire år i bedrift.

Lærefagene hos Veksthuset:

Salg og service
Produksjonsteknikk
Mediegrafiker
Lager og logistikk