tilrettelagt-arbeid-link

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er arbeidsplasser som tilbys personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er tilpasset.

Logistikk_1200x675px-2

Lærekandidat

Som ungdom i videregående skole kan du fortsette den videregående opplæringen ute
i vår bedrift. Veksthuset tilbyr ulike fagtilbud som vi tilpasser deg som skoleelev.

241-[Converted]

Praksiselev

For deg som er videregående elev og har behov for en tilrettelagt praksisplass kan du få arbeidstrening i vår bedrift. Dette kan også være en forberedelse til å bli lærekandidat hos oss.