SIKKERHETSMAKULERING

Vi leverer makuleringstjeneste for bedrifter og private

Vi leverer sikkerhetsmakulering til både offentlig (NAV og kommune) og privat virksomhet, samt til privatpersoner. Håndteringen av dokumenter blir foretatt etter de krav som gjelder for sikker og kontrollert oppbevaring og destruksjon ved norsk lov.

Vi garanterer at innsamlet materiale ikke vil bli eksponert for uvedkommende i våre lokaler og at materiale (dokumenter) ikke kan gjenskapes eller gjenbrukes i sin opprinnelige form etter ferdig behandling. Vår industrimakulator tilfredsstiller normen for destruksjon av konfidensielle dokumenter, sikkerhetsnivå 3 (Standard DIN 32757-1).

Leie av låst beholder

Vi tilbyr utsetting av 240-liters låst beholder i deres virksomhet mot en fast månedsleie. Vi bytter beholder etter avtale når beholder er full. Dere blir da fakturert for antall kg.

Levering til våre lokaler

Vi tar imot parti med dokumentmateriale ved våre lokaler. Materialet blir da veid og kontrollert av oss før du mottar et signert kontrollskjema.

Henting av større parti

Etter avtale kjører vi ut til deg som kunde og tømmer dine lokaler for regnskap og andre typer dokumenter som skal makuleres.