Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Veksthuset samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til personopplysninger, ønsker innsyn, ønsker å reservere deg eller be om retting eller sletting,
kan du kontakte oss på telefon 33 06 65 30 eller post@veksthuset.as

Behandlingsansvarlig

Daglig leder Sigbjørn Brennhovd er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Om personvern og personopplysninger

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, eksempelvis navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse, ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som muliggjør å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av disse.

Når behandler Veksthuset personopplysninger

Vi behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som tiltaksarrangør, som leverandør av tjenester og produkter, og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.veksthuset.as

Som arbeidsgiver (behandlingsansvarlig):

Veksthuset behandler personopplysninger for alle som har et ansettelsesforhold i forbindelse med vår personaladministrasjon, herunder personalia, lønnsopplysninger, fraværsregistrering, medarbeidersamtaler, opplysninger om foresatte m.m. Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart under hele ansettelsesforholdet, og slettes etter avslutning av arbeidsforholdet (unntatt lønnsopplysninger knyttet til regnskapsloven, jf oppbevaringsplikten.)

Dette gjelder ordinært ansatte, ansatte på varig tilrettelagt arbeid og lærekandidater som alle har en arbeidsavtale med bedriften.

Som tiltaksarrangør for NAV (databehandler):

Veksthuset behandler personopplysninger på vegne av NAV ved gjennomføring av tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA). Disse opplysningene er knyttet til bestillingen og de opplysninger som NAV har innhentet fra den personen det gjelder.

Som leverandør av tjenester og produkter (behandlingsansvarlig):

Veksthuset behandler personopplysninger når det etableres kundeforhold og lagrer opplysninger i vårt regnskapssystem Tripletex. Vi behandler og lagrer kontaktinformasjon om kunder og leverandører, herunder navn på kontaktpersoner, e-postadresse, telefonnummer, adresse og stillingstittel. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen.

Som leverandør av tjenesten ‘sikkerhetsmakulering’ har vi egne rutiner/ prosedyrer for mottak og oppbevaring av papirer med personopplysninger inntil alt materiell er destruert. Det er kun godkjent personale som har tilgang til lokaler som har nødvendig fysisk sikring. Makuleringsmaskin er sertifisert og godkjent for destruksjon innen klasse 3 gjennom krysskutting.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til post@veksthuset.as. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg selv eller til en annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Informasjonskapsler (cookies)

Vi samler inn opplysninger om besøkende på www.veksthuset.as ved bruk av informasjonskapsler. En informasjonskapsel (cookie) er en liten datafil som plasseres i din nettleser for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk på nettsiden og for å kunne gjenkjenne datamaskinen din. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg. En cookie er ikke ett program og inneholder ikke virus.
Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler (nettvett.no)

Følgende informasjonskapsler brukes på veksthuset.as:

Google Analytics

Veksthuset benytter analyseverktøyet Google Analytics for å analysere brukermønstre og trafikktrender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukeren. Dataene som samles inn lagres på Googles servere og slettes etter 24 mnd. hvis du ikke har returnert til nettstedet i løpet av denne perioden.

Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Facebook Pixels

Vi bruker Facebook Pixles til å registrere ditt besøk på veksthuset.as slik at vi kan annonsere til deg i Facebook sitt nettverk. Flere nettsteder bruker denne cookie’n i dag slik at Facebook skal kunne vise deg annonser som er relevante for deg og din tidligere søkehistorikk. Slik kan Facebook også nedprioritere annonser som ikke er relevant eller interessante for deg, og gjøre din totale brukeropplevelse på Facebook bedre.

Gjennom Facebook Pixels samler vi ikke inn person- eller kontaktopplysninger, kun brukerhistorikken som er samlet på cookien som er lagret lokalt på din maskin.

Les mer om Facebooks retningslinjer for databehandling her

Nyhetsbrev

På vår nettside kan du i egne påmeldingsskjemaer melde deg på mottak av nyhetsbrev. Kontaktinformasjonen som samles inn til bruk i vårt nyhetsbrevprogam Mailmojo brukes til å sende deg nyhetsbrev med oppdateringer fra Veksthuset om oss og våre tjenester/ produkter. Vi sender deg kun informasjon du selv har samtykket til.

Det er helt frivillig å gi fra seg personopplysninger som kontaktinformasjon. For å sende nyhetsbrev er vi i Veksthuset derfor pliktig til å spørre deg om ditt samtykke. Du vil ikke motta informasjon fra oss så lenge du ikke har gitt oss ditt samtykke.