Veksthuset er en bedrift som leverer et bredt utvalg av produkter og tjenester.
Vårt formål er å skape mestring og utvikling hos mennesker gjennom tilrettelagt arbeid og opplæring.